Direct naar:

Login

Evenementen

Zaterdag 20 oktober Ede

HVN jaardag 

Edesche Concertzaal

zie => Jaardag concert 2018 

 

Privacy verklaring

Op 25 mei 2018 is de

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden.

Deze is ook voor de HVN van toepassing.

De maatregelen ter invulling hiervan zijn in te zien onder:

=> HVN Privacy Verklaring

Klachten kunnen worden gemeld aan:

=> AVG functionaris

 

Redactiebeleid 2017-2019

 

De redactie van de Vox Humana werkt op basis van een door het bestuur vastgesteld redactiebeleid. Hierin staat beschreven wat het inhoudelijke beleid van de redactie is, welke taken en verantwoordelijkheden de redactie op zich neemt, en hoe de besluitvorming met betrekking tot redactionele bijdragen plaatsvindt. Het vigerende redactiebeleid is hier in te zien.